Tiếng việt | English

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chương trình giảm nghèo tại Hàm Yên

TQOL - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 18 và 19-4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Hàm Yên về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018.

Giai đoạn 2012-2015, huyện Hàm Yên đã được giao tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2018 được giao gần 41 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Nguồn kinh phí được đầu tư cho các công trình giao thông, nhà lớp học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Thông qua thực hiện chương trình đã tạo sự chuyển biến về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các nguồn vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 14,8%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện còn những tồn tại như: Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm cao (trên 82%); việc giám sát thực hiện các dự án của cấp huyện, ban giám sát một số xã chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định hỗ trợ trên số hộ thấp; ý thức vươn lên của nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số chưa cao.


Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Hàm Yên.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện Hàm Yên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các hộ nghèo để chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước; tiếp tục rà soát, xác định nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động; thường xuyên quan tâm, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Các kiến nghị của UBND huyện Hàm Yên về thực hiện chương trình đã được Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp tới đây.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục