Lâm Bình đánh giá việc đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

TQĐT - Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình và các tổ chức chính trị - xã hội huyện vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giai đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún
và các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, củng cố tổ chức; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu, rộng, hiệu quả. Việc chăm lo quyền, lợp ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân được chú trọng thực hiện.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể có lúc, có việc chưa thường xuyên. Việc hiệp thương thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản, tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn chậm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thị Lún đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung công việc thực hiện đạt được kết quả cao. Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; hướng mạnh các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về cơ sở, khu dân cư tới hộ gia đình... Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Chính Lâm

Tin cùng chuyên mục