Tiếng việt | English

Lâm Bình làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

TQĐT - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Hai năm nay huyện không có đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình trực tiếp đối thoại với người dân tại buổi tiếp dân ở trụ sở
UBND huyện Lâm Bình ngày 10-7-2017.

Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Dưng khẳng định: Huyện xác định việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, UBND huyện đã lựa chọn những cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trực tiếp làm công tác tiếp dân. Ngoài hai buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, bộ phận tiếp công dân thường trực tất cả các ngày làm việc. Công dân đến gửi đơn thư đều được hướng dẫn làm thủ tục đúng quy định. Những đơn thư khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền của cấp huyện sẽ được xem xét, trả lời đúng hạn. Những vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp xuống các hộ dân để tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2011 đến hết tháng 6-2017, huyện đã tiếp 1.506 lượt công dân, tiếp nhận 1.028 đơn (cấp huyện 325 đơn, cấp xã 678 đơn), trong số 1.011 đơn đề nghị, chỉ có 15 đơn tố cáo. Trong đó đủ điều kiện xử lý 1.001 đơn, đã giải quyết trên 98% đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài sản công dân... Thanh tra huyện đã thanh tra 17 cuộc với 27 đơn vị; thanh tra hành chính 16 cuộc; thanh tra chuyên đề 1 cuộc; thanh tra theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được 15 cuộc; thanh tra đột xuất 2 cuộc. Từ năm 2011 đến năm 2016 có 27 tổ chức và 77 cá nhân bị kiến nghị xử lý. Tổng số giá trị sai phạm về kinh tế thu hồi hơn 180 triệu đồng. Về cơ bản các kết luận sau thanh tra được các cá nhân, tổ chức bị thanh tra đều chấp hành nghiêm, không phải ban hành văn bản đôn đốc nhiều lần.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và chất lượng tiếp dân tại huyện và các xã, thời gian tới, huyện Lâm Bình tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cán bộ tiếp dân, thanh tra huyện tăng cường tham mưu cho chủ tịch UBND huyện xử lý và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền. UBND tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Huyện chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao làm công tác tiếp dân; tham mưu tốt việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật về quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo để người dân hiểu và thực hiện.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục