Lâm Bình nỗ lực giảm nghèo bền vững

- Những năm qua, huyện Lâm Bình đã tập trung nhiều nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm dần qua các năm.

Năm 2019, huyện được phân bổ 12.271 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện chương trình giảm nghèo, trong đó: Vốn đầu tư hạ tầng 9.142 tỷ đồng và vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 2.324 tỷ đồng. Huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp nhiều công trình giao thông, trường lớp học, trạm y tế, công trình thủy lợi và phát triển hệ thống thông tin truyền thông. Đồng thời, triển khai hỗ trợ cây, con giống và máy móc nông cụ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn.


Hợp tác xã An Nhiên Phát, xã Khuôn Hà chuyên chế biến các sản phẩm đồ gia dụng, quà lưu niệm từ tre và gỗ, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Đầu năm 2018, gia đình chị Lương Thị Lệ, thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà đã được hỗ trợ 5 con dê cái sinh sản. Để đàn dê phát triển tốt, gia đình chị thường xuyên theo dõi, chăm sóc và tiêm phòng theo đúng định kỳ. Nhờ vậy mà đàn dê của gia đình luôn khỏe mạnh, đến nay đã sinh sản được thêm 2 con. Ngoài phát triển đàn dê gia đình chị còn chăn nuôi gà, lợn, ao cá và trồng gần 1 ha rừng. Từ mô hình kinh tế của gia đình, cuối năm 2018 gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. 

Để tạo cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, huyện còn tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nghèo; chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động địa phương, nhất là lao động thuộc hộ nghèo vào làm việc; triển khai hỗ trợ người nghèo đi xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn định. Trong năm 2019, nguồn vốn tạo việc làm toàn huyện được phân bổ trên 420 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức 6 lớp học nghề cho gần 300 lao động địa phương tham gia; tạo việc làm cho 554 người lao động đi làm việc tại các công ty trong nước và 6 người đi xuất khẩu lao động.

Các tổ chức đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế; hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. 7 tháng năm 2019, toàn huyện có hơn 307 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ gần 13.250 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Theo ông Nguyễn Trung Kỳ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, với những giải pháp đồng bộ, chương trình giảm nghèo đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giai đoạn 2016 - 2019 đã giảm 20,6%, cụ thể: Số hộ nghèo đầu năm 2016 là 4.455 hộ, chiếm 60,79% đến cuối 2018 là 3.041 hộ, chiếm 40,19%, giảm 1.414 hộ. Năm 2019, toàn huyện phấn đấu giảm 286 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 36,8%. Vì vậy, cùng với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và khơi dậy ý chí vươn lên của hộ nghèo, cận nghèo; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương thoát nghèo, tạo động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.                

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục