Thổ Bình nỗ lực giảm nghèo

TQĐT - Xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, xã Thổ Bình (Lâm Bình) đã triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Người dân thôn Nà Bó, xã Thổ Bình chăm sóc cây trồng.

Là một xã thuần nông, phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ đạo nên hàng năm xã đã chú trọng phối hợp với các ngành chuyên môn để chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho sản lượng, năng suất cao đến người dân. Nhờ vậy, năm 2017, sản lượng lương thực có hạt của toàn xã đạt trên 678,7 tấn, đạt 103% kế hoạch. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng là thế mạnh của bà con nơi đây. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm của toàn xã có trên 10 nghìn con. Để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng và vật nuôi cho các hộ dân, cán bộ xã thường xuyên nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, xử lý kịp thời dịch bệnh… Vì vậy, những năm qua đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn.  

Từ nguồn vốn của các chương trình dự án giảm nghèo, bà con nông dân được hỗ trợ máy nông nghiệp, cây, con giống để chăn nuôi sản xuất từng bước thoát nghèo. Điển hình như hộ anh Ma Công Biên, chị Ma Thị Chiểu thôn Nà Bó; anh Ma Công Hứng, thôn Bản Piát; anh Ma Công Phấn, thôn Nà Vài đã phát huy hiệu quả  từ nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giống vật nuôi phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo. Anh Ma Công Biên chia sẻ: Trước kia do thiếu vốn lại chưa biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Sau khi được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, gia đình anh đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đến nay đàn lợn của gia đình thường xuyên duy trì gần 20 con. Từ phát triển đàn lợn cùng với trồng trọt, mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi gần 40 triệu đồng. Năm 2016, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo.

Anh Ma Văn Quyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Bình cho biết: Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vươn lên, năm 2017 toàn xã đã có 77 hộ thoát nghèo, đạt 118% kế hoạch, vượt 12 hộ so với mục tiêu đề ra. Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, xã xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo. Các đoàn thể tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động. Đồng thời, định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương.                                                                         

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục