Tiếng việt | English

Nà Hang liên kết đảm bảo an ninh trật tự

TQĐT - Hơn 3 năm nay, UBND huyện Nà Hang phối hợp với các địa phương lân cận thực hiện quy chế phối hợp cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh. Qua chương trình phối hợp giúp các địa phương xử lý linh hoạt, nhanh gọn các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh gồm 8 huyện, chia làm 2 cụm. Trong đó cụm 1 gồm các huyện Nà Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Bắc Mê (Hà Giang), Bảo Lâm (Cao Bằng); cụm 2 gồm các huyện Nà Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn (Bắc Kạn). 


Công an huyện Nà Hang họp bàn giải pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, trên địa bàn các xã giáp ranh có 10 hộ di cư tự do, 1.052 người xuất cảnh trái phép, 97 vụ vi phạm pháp luật, quản lý 96 hồ sơ các đối tượng hình sự, ma túy... Đảm bảo ANTT trên địa bàn, công an các huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Được sự quan tâm chỉ đạo của Công an 4 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn và thường trực huyện ủy, UBND 8 huyện, các đơn vị thành viên đã thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, kế hoạch giao ban của cụm; tổ chức giao ban đúng định kỳ, chủ động báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, các vấn đề liên quan đến ANTT, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Trong mỗi kỳ giao ban, đơn vị thường trực đã tổng hợp tình hình, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp và đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo. Các địa phương trong khu vực giáp ranh giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc và tôn giáo, các vụ tranh chấp khiếu kiện không để tồn đọng, giải quyết tình trạng xâm canh để nhân dân ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết và nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn. Trong đó, huyện Nà Hang đã tổ chức được 75 buổi tuyên truyền, tổ chức bỏ phiếu tố giác tội phạm, huyện Chiêm Hóa tổ chức được 17 buổi tuyên truyền, vận động. Công an các huyện giáp ranh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt phát động tố giác tội phạm tập trung tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, buôn bán người. 

Hiệu quả của quy chế phối hợp đã góp phần tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn. ANTT đảm bảo giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gắn bó với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật.           

Bài, ảnh: Quý Khang

Tin cùng chuyên mục