Hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch” ở Sơn Dương

- Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện Sơn Dương không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ thôn Tân Lập, xã Tân Trào dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường), Hội LHPN huyện cụ thể hóa thêm 2 tiêu chí sạch nữa là sạch đồng ruộng và sạch chuồng trại, tổ chức triển khai tới 100% hội viên đăng ký tham gia các tiêu chí. Để cuộc vận động đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội LHPN huyện Sơn Dương đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng. Đến nay, toàn huyện đã có gần 2.000 mô hình tại chi hội thôn bản, giúp hàng chục nghìn hội viên thoát nghèo. Đồng thời, những phần việc, công trình chị em phụ nữ tại địa phương đã và đang triển khai đã góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cứ vào chiều thứ 6 hàng tuần, hội viên phụ nữ thôn Tân Lập, xã Tân Trào cùng nhau quét dọn, vệ sinh đường thôn. Việc làm này đã trở thành nền nếp trong vài năm trở lại đây của hội viên phụ nữ thôn Tân Lập. Ngoài việc vệ sinh, nhân dân tự giác phân loại rác thải để thu gom, trồng hoa hai bên đường, các gia đình cũng tự ý thức không thả gia súc ra đường, để xe đúng nơi quy định. Nhờ vậy, thôn Tân Lập đã tạo được cảnh quan sạch đẹp để góp phần xây dựng làng văn hóa Tân Lập thành điểm du lịch Homestay ngày càng phát triển. 

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Kháng Nhật đã chỉ đạo Hội LHPN xã xây dựng điểm mô hình tuyến đường hoa tại 2 thôn Trục Chín và Bệnh Xá. Sau gần 1 năm triển khai, trên các tuyến đường bê tông nông thôn mới, 2 bên đường đã được chị em phụ nữ trồng và chăm sóc tuyến đường hoa. Đến nay, xã Kháng Nhật đã trồng được nhiều tuyến đường hoa, với hơn 800 m hoa các loại. 

Năm 2018, xã Sơn Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Nam  cho biết, để nêu cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã đã phát động các chi hội thực hiện tuyến đường tự quản, xây dựng tuyến đường hoa ở các thôn. Việc làm này đã trở thành nền nếp ở các chi hội. Anh Nguyễn Văn Thắng, người dân thôn Cao Đá, xã Sơn Nam nhận xét, từ ngày có tuyến đường hoa, đường không chỉ đẹp hơn rất nhiều mà đã nâng cao hơn ý thức của người dân trong xả rác, giữ gìn vệ sinh chung. 

Thực hiện tiêu chí gia đình “Không đói nghèo”, Hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”, thông qua chương trình ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp đã có trên 9.000 hội viên vay với dư nợ gần 390 tỷ đồng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2018, trên 82% gia đình hội viên đạt tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Bài, ảnh: Mỹ An

Tin cùng chuyên mục