Tiếng việt | English

Tự phê bình, phê bình để làm tốt hơn nhiệm vụ

- Nhớ lời Bác căn dặn, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Ấm (Sơn Dương) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ xã Thượng Ấm có 252 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ nông thôn. Đồng chí Bùi Đức Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ấm cho biết: Trước đây ở các chi bộ, việc đảng viên tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều, nhận thức về vai trò của công tác tự phê bình và phê bình của không ít đảng viên còn hạn chế. Nhiều đảng viên, có cả bí thư chi bộ còn nể nang, chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, nhưng hiện nay công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình đã được nâng lên. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ và các đảng viên đã thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm của từng đảng viên, đóng góp các ý kiến sôi nổi xây dựng nghị quyết của chi bộ. 


Đường bê tông nội đồng thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm (Sơn Dương) vừa hoàn thành từ nguồn vốn
hỗ trợ theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, những việc đảng viên không được làm; về thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chỉ đạo cấp ủy, chi bộ tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, phát huy tính dân chủ, cởi mở, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Ông Hà Đức Ngọc làm Trưởng thôn Hàm Ếch từ năm 2010 đến 2018 đã có nhiều đóng góp, phát triển kinh tế, xã hội của thôn, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 8 năm, ông Ngọc lãnh đạo nhân dân làm được 1,6 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa trị giá trên 350 triệu đồng; kiên cố hóa kênh mương được gần 1,8 km. Cùng với đó, ông Ngọc cùng với cấp ủy, chính quyền thôn khuyến khích, động viên người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây nhãn lồng Hưng Yên vào trồng trên 3 ha, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, thôn Hàm Ếch đã đạt tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Ngọc chia sẻ, bí quyết để ông và tập thể thôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao là đã phát huy được tính dân chủ. Cán bộ, đảng viên luôn góp ý cho nhau để cùng tiến bộ, tạo ra tập thể mạnh. Đầu năm 2019,  khi xã thực hiện chủ trương, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ông Ngọc đồng thuận làm phó thôn để chung sức lãnh đạo thôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. 

Đối với chị Trần Thị Thúy Hằng, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã thì việc phê bình và tự phê bình đã giúp chị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 10 năm qua với chức năng nhiệm vụ của mình, chị Hằng đã tham mưu cho UBND xã thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở đúng với yêu cầu kỹ thuật quy định. Đến nay, xã đã làm 29,5 km đường giao thông nông thôn, gần 3 km đường nội đồng, gần 22 km kênh mương nội đồng, 7 nhà văn hóa thôn bản, xóa 138 nhà tạm… Chị Hằng cho biết: Tự mình luôn phải rút kinh nghiệm qua từng việc để thấy được cái làm được và cái chưa làm được, đồng thời cầu thị ý kiến góp ý của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ cùng công tác để thực hiện công việc tốt hơn, góp phần hoàn thành công việc chung của địa phương. 

Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, Đảng bộ xã đã tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động công tác Đảng. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tự tu dưỡng rèn luyện về tư cách đạo đức, lối sống, chân thành, giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy lắng nghe những ý kiến đóng góp, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với những đảng viên vi phạm, tạo niềm tin giữa nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục