Tiếng việt | English

Vững bước trong xuân mới

Tuyên Quang Xuân Đinh Dậu - Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng sinh khí cho huyện Sơn Dương. Là địa phương tiên phong trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vùng quê cách mạng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ghi dấu thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới.


Cán bộ Khuyến nông tỉnh và huyện kiểm tra mô hình thâm canh mía nguyên liệu
tại xã Phú Lương (Sơn Dương).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Sơn Dương đã tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng ở vùng nông thôn. Huyện là địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 và 12 ngày 22-7-2014 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi với số hộ, số trang trại được vay vốn lớn.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 140 hộ dân được vay vốn phát triển kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi trâu và thủy sản. Từ việc triển khai nghị quyết đã tạo động lực để kinh tế trang trại của huyện phát triển mạnh mẽ. Nhiều trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại đã được hình thành.

Phát triển chăn nuôi lợn đang là thế mạnh của huyện nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vì vậy, nhiều tổ hợp tác chăn nuôi lợn đã hoạt động theo hướng liên kết trong hoạt động, tìm kiếm thị trường. Bên cạnh đó, trong năm 2016, huyện đã kết nối với các doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn, khuyến khích người dân đưa các giống lúa, ngô mới nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Đối với cây mía, vốn là cây trồng thế mạnh của huyện, nhiều mô hình phân bón Grow More được triển khai rộng khắp ở các xã gắn với việc vận động người dân tích cực thâm canh tăng năng suất, cải tạo và thay thế các giống mía cũ.

Đặc biệt, huyện đã chú trọng củng cố, kiện toàn hoạt động của các hợp tác xã theo hướng phát huy vai trò liên kết, làm cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp. Hiện nay, huyện đã thực hiện thí điểm một số hợp tác xã ký hợp đồng liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía trên diện tích lớn, tiến tới nhân rộng ra nhiều xã. Qua đó từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân và phát huy hiệu quả của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Ninh Lai là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới đã “cán đích” trong năm nay sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì thực hiện mục tiêu này. Từ một xã thuần nông, nhưng nay diện mạo mới đã hiện hữu rõ rệt ở mảnh đất này.

Ninh Lai hiện là xã có tỷ lệ nhà xây kiên cố đứng đầu trong huyện. Hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện và đầu tư đồng bộ; đường giao thông hầu hết được cứng hóa. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Xã là địa bàn phát triển mạnh mẽ kinh tế trang trại, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Các mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thịt quy mô lớn được nhân rộng đến 20 thôn trên địa bàn xã. Mức thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 22 triệu đồng/người/năm.

Quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng vùng nông thôn từ các nguồn vốn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện không chỉ quan tâm đầu tư hạ tầng ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới mà còn ưu tiên đầu tư ở các xã khó khăn. Nhiều công trình trụ sở làm việc của các xã được đầu tư. Công trình đường giao thông từ xã Vân Sơn đi Lâm Xuyên đang chuẩn bị được thi công.


Đường bê tông thôn Lý Sửu, xã Đại Phú (Sơn Dương) vừa hoàn thành năm 2016
từ hỗ trợ của Nhà nước và huy động sức dân.

Trong năm 2016, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới được phân bổ trên 19 tỷ đồng, huyện đã triển khai đầu tư 44 đầu điểm công trình xây dựng cơ bản tại 23 xã. Trong đó có nhiều hạng mục nhà văn hóa xã, thôn, sân thể thao, trường, lớp học, chợ nông thôn, đường giao thông nội đồng... Bên cạnh các nguồn vốn của Nhà nước, nhiều nơi trên địa bàn huyện đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân cùng chính quyền thực hiện nhiều công trình hạ tầng thiết yếu.

Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đại Phú cho biết: “Trong năm 2016, ngoài một số công trình như kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa và trường học từ nguồn vốn của Nhà nước và các tổ chức khác, nhân dân xã Đại Phú còn làm mới trên 3 km đường bê tông vào khu sản xuất ở 4 thôn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và xã còn huy động hội viên, đoàn viên ủng hộ giúp đỡ 21 hộ nghèo làm nhà ở mới. Xã xác định xây dựng nông thôn mới thành công là sự kết hợp nội lực và ngoại lực, không chỉ trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước”.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới còn diễn ra sôi nổi ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và những xã không phải là xã điểm nông thôn mới với một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi.

Cho tới nay, ngoài xã Tân Trào đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện còn có thêm xã Ninh Lai đã đạt 19/19 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2016, qua rà soát các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã hoàn thành 60/60 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. 

Xây dựng nông thôn mới ở Sơn Dương lấy mục tiêu nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân làm trung tâm đang là hướng đi đúng của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện để vùng quê cách mạng ngày càng vững bước mỗi độ xuân về.

Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục