Tiếng việt | English

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Sơn

- Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Chanh 1, xã Thái Bình (Yên Sơn).


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Chanh 1.

Khu dân cư thôn Chanh 1 hiện có 146 hộ, với trên 570 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, nhân dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các loại cây ăn quả để xây dựng thành thế mạnh của thôn. Nhân dân đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đạt gần 4,3 triệu đồng/người/tháng; thôn có trên 70% hộ khá, giàu. Năm 2019, thôn có trên 97% số hộ đạt gia đình văn hóa. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thôn đều xếp loại tốt trở lên.

Phát biểu với bà con nhân dân thôn Chanh 1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thôn. Đồng chí thông báo tới nhân dân một số kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng nói chuyện với bà con nhân dân thôn Chanh 1.

Đồng chí mong muốn nhân dân trong  thôn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương; tiếp tục giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư trở thành tiêu biểu, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục