Tiếng việt | English

Hội CCB huyện Yên Sơn sử dụng hiệu quả nguồn quỹ tự lập

- Hội CCB huyện Yên Sơn hiện có 9.449 hội viên thuộc 31 cơ sở hội. Những năm qua, các tổ chức Hội đã tích cực xây dựng và phát triển quỹ tự lập. Đến nay, nguồn quỹ tự lập có tổng dư nợ trên 6,6 tỷ đồng, trong đó đã có 928 hộ được vay với số tiền gần 5,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Xã Kiến Thiết là xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn hiện có quỹ tự lập phát triển mạnh với 193 triệu đồng. Hội hiện có 113 hội viên, bình quân quỹ đạt trên 1,7 triệu đồng/hội viên. Trong đó, điển hình là Chi hội thôn Bắc Triển có bình quân số quỹ cao nhất toàn huyện với hơn 4,6 triệu đồng/hội viên. Ông Nguyễn Kim Nha, Chi hội trưởng CCB thôn Bắc Triển nhớ lại, năm 2006, chi hội chỉ có 12 hội viên, quỹ tự lập chỉ có 800 nghìn đồng. Trong điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, chi hội xác định cứ làm việc gì gây quỹ thì cùng nhau làm. Chi hội đã nhận đảm nhiệm đổ sân bê tông nhà văn hóa, vận động 2 hội viên cho mượn 0,7 ha đất để trồng cây chuối hột, trồng xen canh cây ngô để phát triển quỹ. Trong vòng 3 năm, thu nhập từ chuối, ngô đã đem lại thu nhập đáng kể cho chi hội. Ngoài ra, chi hội còn vận động hội viên đóng góp quỹ 220 nghìn đồng/hội viên/năm. Từ nguồn quỹ, mỗi năm chi hội cho từ 3-6 hội viên vay vốn với mức vay từ 5-30 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng. Những hội viên vay quỹ nhưng không may gặp khó khăn, hoạn nạn được chi hội tạo điều kiện giữ gốc, trả lãi. Nguồn quỹ đã tạo động lực cho hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, chi hội chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo, 2 hộ hội viên cận nghèo, 17 hộ khá, giàu. Ông Nguyễn Kim Dũng, hội viên chi hội CCB thôn Bắc Triển cho biết, ông đã được chi hội tạo điều kiện cho vay 3 lần từ quỹ tự lập với 35 triệu đồng để phát triển. Từ nguồn vốn trên, ông đã đầu tư trồng chuối, trồng rừng. Hiện nay, kinh tế gia đình thuộc mức khá. 


Hội viên Chi hội CCB thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) tham quan mô hình kinh tế của hội viên được vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ tự lập. 

Với đặc điểm là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tiềm lực phát triển kinh tế còn hạn chế, Hội CCB xã Trung Trực luôn đề cao vai trò của quỹ tự lập và vận động hội viên tích cực xây dựng quỹ. Ông Đào Đình Lăng,  Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, Hội có 143 hội viên thuộc 5 chi hội, đa phần là hội viên dân tộc thiểu số. Hội vận động hội viên xây dựng quỹ bằng cách, ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, không khống chế tiền quỹ gửi vào, lãi suất tiền gửi 0,8%/tháng. Hội viên đóng góp tiền xây dựng quỹ tự lập có các quyền lợi là được làm thủ tục thừa kế cho vợ hoặc con hội viên nếu không may hội viên qua đời. Hiện nay, quỹ tự lập của tổ chức Hội là 140 triệu đồng/143 hội viên, đạt gần 980 nghìn đồng/hội viên. Hàng năm, quỹ giúp từ 10-12 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Trong điều kiện nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên CCB phát triển kinh tế còn hạn chế, tổ chức Hội CCB các cấp trong huyện luôn xác định, xây dựng và phát triển quỹ tự lập là nhiệm vụ quan trọng, phát huy vai trò tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Nguyễn Đức Mịch, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết, tính đến thời điểm này, quỹ tự lập của các cơ sở hội cấp xã đạt từ vài chục triệu đến gần 200 triệu đồng. Các tổ chức Hội, các chi hội đều có cách làm riêng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh để huy động sự đóng góp của hội viên. Tiền quỹ tự lập được các chi hội cho hội viên vay phát triển kinh tế, 1 phần giữ lại để làm quỹ hoạt động thăm hỏi khi đau ốm, liên hoan dịp lễ tết... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội. Các tổ chức Hội có quỹ tự lập phát triển mạnh hiện nay như: Mỹ Bằng, Đội Bình, Phúc Ninh, Kiến Thiết, Trung Môn...

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Ngân hàng CSXH, nguồn vốn từ quỹ tự lập là kênh quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào CCB phát triển kinh tế của huyện. Hội phấn đấu đến hết năm 2022, bình quân quỹ tự lập của Hội CCB huyện đạt 750 nghìn đồng/hội viên. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục