Tiếng việt | English

Yên Sơn chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, đúng quy trình

TQĐT - Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Yên Sơn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban Bầu cử xã Tiến Bộ (Yên Sơn) thẩm định danh sách 
đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn, cho biết: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, nhất là về cơ cấu thành phần đại biểu dân tộc, đại biểu nữ... Do đó, để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, ngay từ khi có chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nhân sự chuẩn bị cho bầu cử, huyện đã thành lập các tiểu ban để bắt tay ngay vào công việc. Qua hiệp thương lần 1, huyện đã cơ bản lựa chọn đủ cơ cấu, thành phần để tiến hành những bước tiếp theo.

HĐND huyện Yên Sơn được phân bổ 41 đại biểu, HĐND cấp xã 845 đại biểu. Với đặc thù là địa phương có nhiều thành phần dân tộc, trình độ, kiến thức của nhân dân, nhất là người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nên việc lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp được huyện đặc biệt quan tâm. Do đó, đảm bảo các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở rà soát kỹ đội ngũ cán bộ trong quy hoạch chức danh ở địa phương để lựa chọn ra những người ưu tú nhất đưa vào danh sách. Chủ trương chung của huyện trong việc lựa chọn nhân sự là người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn, điều kiện do Trung ương quy định. Ngoài việc công bố thành lập Ban Chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện đã xây dựng xong kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức hiệp thương ở các vòng, địa điểm đại biểu tiếp xúc cử tri...; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban và bộ phận giúp việc cho Ủy ban Bầu cử huyện như Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; bộ phận giúp việc tại Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện.

Đồng chí Linh Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Ủy viên Ủy ban Bầu cử huyện Yên Sơn cho biết, bám sát các quy định chung của cấp trên và địa phương, đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện đã cơ bản lựa chọn thành phần đại biểu tham gia ứng cử HĐND cấp huyện là 82 người. Số đại biểu HĐND xã, thị trấn được giới thiệu 1.690 người, bầu 845 đại biểu chính thức. Sau khi hoàn thành hiệp thương lần 1, Ủy ban Bầu cử huyện đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phân bổ cụ thể cho các địa phương, đơn vị để tiến hành những bước tiếp theo. Quá trình triển khai, Tiểu ban tiếp nhận đơn thư, khiếu kiện sẽ thẩm tra kỹ lưỡng những trường hợp bị tố cáo hoặc phản ánh để có hướng giải quyết.

Tại các xã, thị trấn, công tác triển khai, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo. Theo đồng chí Lý Thành Chung, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tiến Bộ: Để kịp tiến độ bầu cử, ngay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, chúng tôi cũng đã tổ chức họp BCH mở rộng triển khai công tác bầu cử, thành lập ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã, chuẩn bị cho hiệp thương. Đến thời điểm này, mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực hiện đúng tiến độ theo quy định.

Với cách làm thận trọng, trách nhiệm, cử tri Yên Sơn tin tưởng sẽ bầu ra được những đại biểu đủ tài, đủ đức để cùng cả hệ thống chính trị xây dựng, phát triển địa phương giàu mạnh.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục