Để không bị ''nhiễu tư tưởng''

- Những ngày qua, lợi dụng việc Đảng ta cho thôi chức nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, không ít trang web, tài khoản mạng xã hội đã bình luận, vu cáo ...

Tin xem nhiều

Khắc phục bệnh “né” trách nhiệm

- Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nhận diện và chỉ rõ căn bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, ...

Dân chủ không có nghĩa là đa nguyên đa Đảng

- Trên nhiều trang mạng của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đăng tải nhiều bài viết chống đối, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì không thực hiện đa nguyên, đa đảng; ...