Ban hành kế hoạch tuyển sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang) phạm vi tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh; các trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp THCS tuyển sinh trên địa bàn huyện của cơ sở giáo dục. UBND huyện, thành phố quy định địa bàn tuyển sinh cho các trường còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) giờ tan học.

Phương thức tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), các trường THCS có vùng tuyển sinh trên địa bàn toàn huyện hoặc tỉnh có số học sinh đăng ký tuyển sinh vượt nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh: kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Phương thức tuyển sinh đối với trường Phổ thông Tuyên Quang và các trường THCS còn lại là xét tuyển. Đồng thời thực hiện tuyển thẳng (áp dụng đối với các trường PTDTNT) học sinh là dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ và học sinh thuộc đối tượng dự tuyển đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Việc tuyển sinh đối với lớp 8 THCS trong trường THPT Chuyên gồm 2 lớp (1 lớp Khoa học tự nhiên và 1 lớp Khoa học xã hội), mỗi lớp tối đa 35 học sinh. Đối tượng và điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 7; xếp loại học tập, rèn luyện năm học từ lớp 6 đến lớp 7 từ khá trở lên; tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, tuyển thẳng, chế độ khuyến khích theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đối với lớp 10 THPT thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi tuyển. Ngoài nguyện vọng 1, học sinh được lựa chọn đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định (trừ trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT); học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2. 

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh với chỉ tiêu tuyển sinh gồm 3 lớp 10 với 135 học viên theo phương thức xét tuyển. 

Theo kế hoạch, việc tuyển sinh hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2024 để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục