Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Theo đó, mục tiêu trong năm 2025 cả nước xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thời gian qua, với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở cụ thể, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2011 đến nay, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, theo rà soát của các bộ, ngành, địa phương, số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở là trên 315.000 hộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại tỉnh ta, thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực và sự đóng góp của Nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ, vẫn đang phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và góp phần triển khai hiệu quả Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kêu gọi của Thủ tướng: “Mọi người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào, xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hãy tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất. 

Mỗi người, mỗi tổ chức phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn” để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra.         

 Phương Đông

Tin cùng chuyên mục