Phát huy tinh thần chiến sỹ Điện Biên

- Cách đây 70 năm, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh dấu mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho dân tộc. 70 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với nhân dân cả nước, Tuyên Quang đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đợt thi đua được triển khai nhằm cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tôn vinh, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các thế hệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Qua đợt thi đua kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và công tác an sinh xã hội; triển khai các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn ở địa bàn các xã an toàn khu, địa bàn kháng chiến xưa, khu vực vùng cao, vùng xa, biên giới...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục