Xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương

- Hằng năm, mỗi độ tháng 3 về và chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hòa chung không khí với tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ toàn tỉnh hân hoan, khí thế chào đón Tháng Thanh niên bằng những công trình, phần việc ý nghĩa.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”. Qua các chương trình, hoạt động, phong trào đoàn đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên.

Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn thanh niên nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên thời gian qua. Qua phong trào đã thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trong tỉnh.

Hưởng ứng phong trào, đoàn viên thanh niên khối trường học có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học, hỗ trợ học tập, xây dựng mô hình học tập mới. Đoàn viên thanh niên nông thôn đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khởi nghiệp, tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của quê hương; phát triển nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên khối công chức, viên chức thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của các cơ quan, đơn vị... Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thời gian qua đoàn viên, thanh niên đã chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia và đã tạo ra được nhiều giá trị tích cực. Thông qua những hoạt động hết sức cụ thể, gắn trực tiếp vào lĩnh vực học tập, công tác của mình, từ đó góp phần tạo nên sự chuyển động của toàn xã hội đối với công cuộc chuyển đổi số.

Mỗi công trình, phần việc có giá trị lớn hay nhỏ đều chứa đựng sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Qua các hoạt động đã khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia tích cực trên mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục