Tự hào quê hương cách mạng

- Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của quê hương Tuyên Quang, mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử.

Trong cách mạng Tháng Tám, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm trung tâm của cách mạng cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), Tuyên Quang vinh dự là “Thủ đô Kháng chiến”, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tích cực phát huy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh đã lựa chọn các khâu đột phá tập trung vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại.

Trong bối cảnh tình hình chung của thế giới có nhiều biến động, tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong khi đó mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 là rất cao. Do vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng là quê hương cách mạng anh hùng. 

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục