Các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bình quân 3.176.000 đồng/người

- Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân Tết Nguyên Nhâm Dần 2022 cho người lao động trong các doanh nghiệp là 3.176.000 đồng/người.

Lao động làm việc tại Nhà máy may Phong Phú Tuyên Quang.

Năm 2021, tiền lương trung bình của người lao động tại các doanh nghiệp có báo cáo đạt 5.738.000 đồng/người/tháng. Trong đó, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7.928.000 đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8.701.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh 4.660.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5.374.000 người/tháng.

Hiện còn 4 doanh nghiệp nợ lương người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang đôn đốc, đề nghị các đơn vị đảm bảo chi trả cho người lao động trước Tết Nguyên đán năm 2022.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục