Cây cầu gắn với những trận đánh quân xâm lược Nhật, Pháp

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết tên cây cầu gắn với những chiến thắng quan trọng của quân và dân ta đánh quân xâm lược Nhật, Pháp?

Tin cùng chuyên mục