Nơi tàu địch bị chìm trong biển lửa

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa danh lịch sử thuộc huyện Yên Sơn đã được quân ta bố trí trận địa pháo (năm 1947), khiến cho quân địch bất ngờ, bị động và thua nặng nề?

Tin cùng chuyên mục