Địa điểm Bộ Quốc gia Giáo dục ở và làm việc năm 1951

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa điểm nào ở Tuyên Quang mà Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) chuyển đến ở và làm việc vào cuối năm 1951?

Tin cùng chuyên mục