Nơi cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam ở và làm việc trong 4 năm

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa điểm cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam ở và làm việc từ năm 1951 – 1954?

Tin cùng chuyên mục