Chiêm Hóa chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 449 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thời điểm này, cấp ủy các cấp trong huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng, xác định là khâu then chốt và là yếu tố quyết định xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/HU, trong đó yêu cầu công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới phải đảm bảo đúng quy định và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác nhân sự bí thư chi bộ phải gắn với chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận… Huyện ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 80% nhân sự bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Quang họp mở rộng cho ý kiến công tác nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng bộ xã Xuân Quang có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 chi bộ thôn, 4 chi bộ cơ quan. Đồng chí Triệu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, thôn không phải cấp hành chính nhưng có vai trò vô cùng quan trọng, là “cánh tay” của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc chuyển tải, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn đến tổ chức Đảng và chính quyền các cấp. Nhận thức rõ vai trò của cán bộ thôn, những năm qua, Đảng ủy xã Xuân Quang luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng để tạo nguồn, gắn trách nhiệm cho chi ủy bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận, cán bộ nào mong muốn nghỉ thì phải có trách nhiệm “chỉ” ra được người kế cận thay thế mình. Đảng ủy xã luôn quan tâm, sẻ chia, động viên đội ngũ này. Cho nên việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 ở Xuân Quang không có gì khó khăn.

Nhiệm kỳ này, đảng ủy xã đề ra mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận, trong đó có 7 thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và 5 thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Trong tháng 5, các chi bộ hoàn thành việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Hầu hết nhân sự dự kiến giới thiệu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới đều đạt số phiếu cao (trên 90%). Những thôn dự kiến bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, ngay sau đại hội chi bộ, sẽ tổ chức kiện toàn để các đồng chí kiêm nhiệm ngay, tổ chức triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời.

Điểm mới đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ này là những thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đồng chí đảng viên tâm huyết, uy tín được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, nhưng còn hạn chế kỹ năng trong tổ chức điều hành… thì sẽ lựa chọn, bố trí một cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại chi bộ giữ chức phó bí thư chi bộ để giúp việc đồng chí bí thư. Đối với chi bộ có chi ủy thì cơ cấu 1 cán bộ, công chức xã tham gia ban chấp hành chi bộ để phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Bí thư chi bộ thôn Khuôn Thẳm, xã Tân Mỹ (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền cho đảng viên và quần chúng nhân dân về
đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Trung Hà hoàn thành xong quy trình giới thiệu nhân sự. Đồng chí Ma Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hà cho biết, cả 18/18 chi bộ khu dân cư đều giới thiệu được nhân sự đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng đảm đương kiêm nhiệm 2 chức danh. Ngoài thực hiện chủ trương này, để nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở các chi bộ, Đảng ủy xã Trung Hà còn có 5 cán bộ, công chức xã đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn Bản Ba 1, Bản Ba 2, Nà Dầu, Khuôn Pồng, Nà Đao tham gia ứng cử ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ tới.

Bí thư Chi bộ thôn Bản Ba 2 Ma Đình Đồng cho biết, đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, dự kiến cấp ủy có 3 đồng chí, đồng chí bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Qua nắm bắt tư tưởng đảng viên trong chi bộ, chi ủy chưa tiếp nhận ý kiến trái chiều của đảng viên trong chi bộ liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy mới.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong quý III - 2022. Với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các bước theo đúng quy trình Điều lệ Đảng, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa sẽ tổ chức đại hội thành công. Tổ chức thành công đại hội là yêu cầu quan trọng để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới.       

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục