Tiếng việt | English

MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Trong năm 2017, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường, đổi mới hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của năm 2017. Đặc biệt là đã làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng vào xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân cho biết: Năm 2017, cùng với các hoạt động phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên bám nắm cơ sở, địa bàn dân cư.


Cấp ủy, chính quyền xã Hà Lang (Chiêm Hóa) thường xuyên dự giao ban với MTTQ, các đoàn thể xã để chỉ đạo và tăng cường phối hợp các  hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung giám sát và nắm tình hình hoạt động của chính quyền các cấp, trong đó chú trọng công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực giám sát việc thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng thuộc chương trình 135; giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc kinh doanh, mua bán, sử dụng các loại vật tư, nông nghiệp; giám sát việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách; việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, việc dạy thêm, học thêm của các trường học; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND…

Trong năm 2017, MTTQ tỉnh đã chủ trì 2 cuộc giám sát gồm: Việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp; việc dạy thêm, học thêm, việc giải quyết khiếu nại tố cáo tại trường Tiểu học Ngọc Hội (Chiêm Hóa). Cùng với đó, MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện 3 cuộc giám sát về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2016; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang và Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Cụ thể, đối với việc giám sát việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, việc dạy thêm, học thêm tại một số trường học, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ ra hầu hết các đơn vị được giám sát vẫn có mục thu, chi không đúng quy định, chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính. Do vậy, nội dung chi tỷ lệ tồn quỹ lớn, có nội dung chi âm quỹ, nhưng vẫn không có sự điều chỉnh trong năm học sau; việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi chưa đầy đủ. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiến nghị, quy trách nhiệm ban giám hiệu, hiệu trưởng, kế toán các trường học có vi phạm kiểm điểm trách nhiệm và chuyển trả số tiền 28.259.000 đồng về đúng nguồn thu để quản lý, sử dụng cho năm học 2017 - 2018. Đến nay, các trường có vi phạm đã kiểm điểm và thu hồi đủ số tiền trả về đúng nguồn thu.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung vào các nội dung trọng tâm: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”… Qua đó, phát huy sự tham gia tích cực của người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở địa phương.

 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục