Phát huy vai trò của MTTQ ở cơ sở

- Thời gian qua, phát huy vai trò của MTTQ xã, phường, thị trấn, các hoạt động Vì người nghèo, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác giám sát, phản biện xã hội... đã đạt những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ năm 2017 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được trên 57 tỷ đồng. Sau một năm thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa, làm mới 2.339/3.820 nhà cho hộ nghèo, đạt 61,23% so với chỉ tiêu của Đề án, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,32% năm 2017 xuống còn 6,6% vào đầu năm 2022. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực. MTTQ ở cơ sở đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhân dân phường Ỷ La (TPTQ) tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Bà Trương Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Trực (Yên Sơn) cho biết: MTTQ xã đặc biệt chú trọng thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, cùng với các nguồn lực hỗ trợ… MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân ủng hộ ngày công, tiền mặt, vật liệu xây dựng của dòng họ, cộng đồng, giúp đỡ xóa được 22 nhà dột nát cho hộ nghèo; phối hợp, tạo điều kiện cho trên 300 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền trên 10 tỷ đồng. Hàng năm, đều phân công cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn các hộ nghèo có giải pháp để thoát nghèo, vận động hộ có nhiều đất cho hộ nghèo mượn đất để sản xuất… Từ đó, nhiều hộ nghèo đã xây dựng được các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân đạt trên 5%/năm.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Bà Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ỷ La (TPTQ) cho biết: Thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, MTTQ phường đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hiệp thương thống nhất để Hội Phụ nữ chủ trì, thu gom phế liệu hàng quý gây quỹ. Hội Nông dân thu gom rác thải, vệ sinh đồng ruộng; vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng bể xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón bằng chế phẩm vi sinh. Hàng tháng và các ngày lễ Tết, phường đều tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, trang trí nhà văn hóa, chăm sóc đường hoa. Đến nay, phường đã xây dựng được tuyến đường hoa với 270 chậu hoa giấy với tổng số tiền gần 100 triệu đồng do nhân dân đóng góp, ủng hộ, góp phần làm diện mạo đô thị ngày càng sạch, xanh, sáng, đẹp.

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhiều năm qua MTTQ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) đã chủ động lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện. Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn như việc xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) cho biết: Thời gian qua, MTTQ thị trấn đã tổ chức phản biện với dự thảo các Đề án, kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở các ý kiến phản biện, UBND thị trấn đều tiếp thu và có phản hồi cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương...

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ ở cơ sở đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo đảm sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục