Tiếng việt | English

Bác Hồ với báo Đảng

- Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, bước chân từng in dấu khắp năm châu bốn biển, làm rất nhiều nghề khác nhau, nhưng có một nghề Bác Hồ rất quan tâm, không rời bỏ suốt cuộc đời mình, đó là nghề báo. Bác kể về những ngày làm báo ở Pháp: “Có một thời gian mình làm cả chủ bút, chủ nhiệm, giữ quỹ, phát hành và bán báo của tờ “Người cùng khổ” (LeParia)”.

Bác cũng từng làm người sáng lập, viết hàng nghìn bài báo với hàng chục bút danh khác nhau cho nhiều tờ báo lớn từ trước Cách mạng Tháng Tám - 1945. Cho đến những năm cuối đời, Bác vẫn không ngừng viết báo, Bác nói “Về nội dung viết mà các cô, các chú gọi là đề tài thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là: Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó”.

Riêng đối với báo Đảng, Bác càng đặc biệt quan tâm. Trong một bài viết ký bút danh C.B trên tờ Nhân Dân ra ngày 22/6 - 24/6/1954 với tựa đề “Cần phải xem báo Đảng”, Bác viết: “Đảng ta mạnh là vì Đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí suốt từ trên xuống dưới. Về báo Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng hành động thông suốt, thống nhất”. Sau khi nêu những nội dung chủ yếu mà báo Đảng cần đề cập. Bác viết: “Tờ báo Đảng là những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dậy bảo chúng ta những điều cần thiết về tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta. Nếu cứ cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc... Có đồng chí mượn cớ khác mà không chú ý xem báo Đảng, đó là che dấu bệnh lười, đó là một khuyết điểm to, cần phải sửa chữa ngay”.

Những lời nhắc nhở của Bác 66 năm về trước cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thời sự nóng hổi với chúng ta.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục