Tiếng việt | English

Chi bộ tổ 5, thị trấn Na Hang làm theo lời Bác

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ tổ 5, thị trấn Na Hang (Na Hang) đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ tổ dân phố 5 có 37 đảng viên. Tổ có 116 hộ, gần 500 nhân khẩu, trong đó 70% số dân cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước còn lại là các hộ sản xuất nông nghiệp. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, chi bộ đã kịp thời quán triệt cho đảng viên trong chi bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo nhân dân trong tổ dân phố làm theo lời Bác, noi gương Bác và hình thành ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức vì cộng đồng.  


Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5, thị trấn Na Hang (Na Hang) chủ động khắc phục đường điện thắp sáng sau mưa lũ, phục vụ đi lại của nhân dân.

Đồng chí Chẩu Văn Thành, Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên phụ trách hộ gia đình và phụ trách các mặt công tác chính trị, tư tưởng; công tác dân vận, phát triển đảng viên; tài chính và thu, chi, sử dụng đảng phí; kiểm tra, giám sát; theo dõi đoàn thể; giảm nghèo... Đặc biệt, Chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo Bác của đảng viên, yêu cầu tất cả các đảng viên đều phải đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công. Hàng tháng, quý, Chi bộ đều nhận xét, đánh giá việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cuối năm.

Những năm qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng các loại giống cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển theo hướng kinh tế vườn, gia trại... tăng thu nhập cho người nông dân. Đến nay, sản lượng cây ngô lai, cây lúa đều vượt so với kế hoạch từ 5 - 6% mỗi năm, trồng trên 70 ha rừng, diện tích cây ăn quả, cây rau màu gần 2 ha; duy trì tổng đàn gia cầm gần 5.500 con/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Tổ còn 4 hộ nghèo, nhân dân không còn nhà ở dột nát.

Anh Bàn Vi Hòa, tổ trưởng tổ 5 cho biết, với trách nhiệm của người đảng viên, anh luôn gương mẫu, tích cực trong phát triển kinh tế. Hiện nay gia đình anh phát mô hình trồng nấm, cho thu nhập ổn định khoảng 
6 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, anh đã phối hợp với công an viên và các lực lượng khác tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của tập thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Được chi bộ phân công phụ trách hộ nghèo Đoàn Thị Ánh, anh thường xuyên quan tâm, động viên, chuyển tải chính sách của Đảng, Nhà nước đến hộ, định hướng hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. 

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố 5 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại 4 và thị xã Na Hang vào năm 2020, Chi bộ đã chỉ đạo tuyên truyền 23 hộ gia đình (trong đó 10 hộ gia đình đảng viên) thuộc diện giải tỏa tháo dỡ bán mái, chuyển giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian quy định, góp phần tạo diện mạo sạch đẹp khang trang cho đô thị. Bên cạnh đó, nhân dân tự giác thường xuyên quản lý, tu bổ 2 km đường bê tông nông thôn. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Bình quân hàng năm có từ 95 - 98% gia đình trong tổ dân phố đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ tổ dân phố 5, thị trấn Na Hang từ năm 2015 đến nay đều đạt trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ, tổ dân phố được UBND huyện tặng giấy khen; cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ được Tỉnh ủy biểu dương có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục