Tiếng việt | English

Nâng cao bản lĩnh, đạo đức người làm báo

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo cách mạng tài năng, đã từng căn dặn “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Bác căn dặn những người làm báo, mỗi khi đặt bút viết một bài báo đều phải tự đặt câu hỏi “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Lời căn dặn của Người cho thấy, Người luôn coi trọng thiên chức, đạo đức, tư tưởng của người làm báo.

Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là những chuẩn mực rất quan trọng, đã được Hội Nhà báo Việt Nam đã cụ thể hóa 10 điều quy định đạo đức của người làm báo. Có thể xem đây là bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, mang tính dẫn dắt, hướng dẫn, đòi hỏi mỗi người làm báo phải luôn tuân thủ bằng cả lương tâm và trách nhiệm của mình.

Những năm gần đây, hoạt động báo chí ở nước ta cho thấy nhiều ưu điểm, góp phần tích cực vào sự phát triển của đời sống xã hội, đồng hành tích cực với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua báo chí, nhiều gương tốt được biểu dương, nhiều vụ việc tiêu cực được phơi bày, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết... Tuy nhiên, cũng có một số nhà báo chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, lương tâm của người cầm bút, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, cố tình vi phạm tính chân thực, khách quan để vụ lợi... gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh những người làm báo chân chính.

Để không ngừng nâng cao đạo đức, bản lĩnh của người làm báo trong thời kỳ đất nước đang hội nhập sâu rộng, bùng nổ thông tin, mỗi người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình. Hiệu quả của công việc và uy tín của mỗi người làm báo luôn phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa trình độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, sự say mê nghề nghiệp và khả năng thâm nhập thực tiễn. Vì vậy, việc tu dưỡng, rèn luyện theo 10 điều quy định đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo là hết sức quan trọng. Theo đó, người làm báo phải có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, tri thức, văn hóa, đây là những nguyên tắc quan trọng hàng đầu, là chuẩn mực đạo đức cơ bản của nghề báo.

Người làm báo chân chính phải luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của bản thân; phải luôn gần gũi, sâu sát với đời sống của nhân dân để các tác phẩm báo chí của mình luôn hướng tới nhân dân, phản ánh đúng đắn những tâm tư, tình cảm, nhu cầu, lợi ích của nhân dân.

Nghề báo là một nghề luôn đòi hỏi con người luôn trọng danh dự phẩm chất. Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của tổ chức, của nhân dân. Do vậy tác phẩm báo chí nhiều khi không phải là của một cá nhân nhà báo, mà còn nhân danh một tổ chức, thậm chí là nhân danh công luận. Cho nên, những người làm báo chân chính phải luôn nhận thức nghiêm túc về vai trò xã hội, trách nhiệm với công chúng, phải không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn để xứng đáng với niềm tin của bạn đọc.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục