Thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Video không hợp lệ
- Chiều 29-9, tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và các xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ các nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…

Tại tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về vai trò, vị trí của Đề án; đẩy mạnh triển khai thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu; công tác số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân gắn chíp, cấp tài khoản định danh điện tử, công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Tính đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện cung cấp 1.880 dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó 549 dịch vụ công mức độ 2, 251 dịch vụ công mức độ 3 và 1.080 dịch vụ công mức độ 4…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Việc triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục