Báo chí địa phương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí địa phương bám sát địa bàn, nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng và có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh tọa đàm.

Chiều 5/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Tham dự, có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Học viện Lục quân và 19 Hội Nhà báo khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, báo chí với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa đã vào cuộc mạnh mẽ, đấu tranh chống các thông tin xấu, độc; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí địa phương bám sát địa bàn, nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng và có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra một số kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với báo chí địa phương hiện nay; những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn và nêu giải pháp giúp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng yếu của toàn thể hệ thống chính trị, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó, báo chí giữ vai trò xung kích, đấu tranh công khai trên mặt trận này.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục