Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo

- Ngày 31-10, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong công tác định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí cần thông tin đầy đủ, chính xác, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch với các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác biển, đảo.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; tình hình biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức trong đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí cả nước, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục