Tiếng việt | English

Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử Trung ương khóa XII

Theo danh sách tổng hợp, có thêm hơn 60 người được đại biểu dự Đại hội Đảng XII giới thiệu, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

Ngày 24/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết).

Tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử).

Đầu giờ buổi chiều, Đoàn Chủ tịch gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn. Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.


Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thường trực
Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với báo chí chiều 24/1

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử, đến chiều nay (24/1), có khoảng hơn 60 người được các đại biểu đề cử vào danh sách giới thiệu bầu vào Trung ương khoá XII, trong đó hơn 50% không nằm trong Ban Chấp hành cũ. Có người không dự Đại hội và nhiều người quá tuổi cũng đã được giới thiệu.

Nhiều người trong BCH cũ dù trước đó không được Trung ương giới thiệu cũng được Đại hội giới thiệu như các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phụ trách Thành uỷ TP Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phụ trách Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa...

“Đây chỉ là tổng hợp danh sách và dù có một người giới thiệu cũng phải ghi vào”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Vì số dư đã quá 30% như quy định nên bước tiếp theo sẽ xin ý kiến người được giới thiệu (nếu xin rút thì Đại hội quyết định), sau đó lập danh sách chính thức và Đại hội tiến hành bỏ phiếu

“Ý kiến cá nhân tôi ai xin rút thì cho rút vì mình còn nói đến chuyện phấn đấu tiến tới tranh cử nên việc này là tự nguyện, tự do của người ta. Làm sao cứ bắt giữ lại, mà ngày nay không phải là thiếu cán bộ. Hơn nữa trong Đảng xin rút có phải là “động tác giả” đâu mà là xin rút thật”, ông Hoàng nêu quan điểm và cho biết, theo quy chế, Đại hội vẫn tín nhiệm đồng chí nào đó và người đó trúng cử cũng là việc bình thường.

Về việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết, BCH mới sau khi được bầu ra sẽ họp phiên đầu tiên để quyết định các vấn đề này. BCH khoá XI có một kênh giới thiếu theo trách nhiệm để chuẩn bị ở giai đoạn kế thừa, còn quyết định cuối cùng là của BCH mới.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng cho biết, tinh thần của Đại hội họp ở Hội trường và các Đoàn nhìn chung nhất trí cao với Đề án nhân sự của BCH Trung ương XI trình và danh sách giới thiệu của BCH Trung ương.

“Đề án nhân sự, trong đó nêu yêu cầu xây dựng BCH Trung ương, tiêu chuẩn tham gia BCH Trung ương, số lượng, cơ cấu như thế nào thì tôi chưa không thấy có ý kiến nào khác”, ông Hoàng cho biết.

Về danh sách Trung ương giới thiệu Đại hội XII bầu vào khoá mới, ông Hoàng cũng cho biết, về tổng thể có sự nhất trí cao.

“Danh sách giới thiệu của BCH Trung ương XI về các chức danh chủ chốt tôi thấy thảo luận ở Đoàn cũng nhất trí cao”, ông Vũ Ngọc Hoàng nói./. 

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục