Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh: Phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền

- Ngày 12-9-2017, Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Tuyên Quang có địa chỉ http://hdndtuyenquang.gov.vn chính thức hòa vào mạng thông tin điện tử, trở thành một trong những phương tiện thông tin, tuyên truyền, cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của HĐND và nhu cầu thông tin của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Giao diện Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Tuyên Quang. 

Việc lựa chọn hình thức thể hiện, kết cấu các chuyên mục, cách thức vận hành trang là những vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh cùng đơn vị tư vấn xem xét, nghiên cứu rất kỹ. Giao diện và kết cấu nội dung, cách thức tương tác của trang là sự kết hợp, phát huy những điểm mạnh của các trang thông tin điện tử đã có thời gian hoạt động khá lâu và ổn định cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh.  

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đã xác định phải phát huy nội lực, trong đó có 2 khâu quan trọng là con người và công nghệ. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tạo điều kiện và phát huy vai trò của chuyên viên phụ trách lĩnh vực CNTT cũng như tập huấn, hướng dẫn về CNTT, nghiệp vụ cơ bản về báo chí cho cán bộ, công chức của cơ quan, bảo đảm yêu cầu.

Hầu hết đại biểu chuyên trách, lãnh đạo, chuyên viên của văn phòng HĐND tỉnh đã thường xuyên viết tin, bài. Cùng với đó, Ban Biên tập đã có nhiều phương thức để các báo, Trang thông tin địa phương thống nhất cơ chế chia sẻ, sử dụng tin bài đã đăng tải; mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, các ngành, các huyện, thành phố. Nhờ đó, Trang thông tin điện tử luôn sống động với nhiều nguồn thông tin được cập nhật thường xuyên. Chỉ chưa đầy một tháng từ khi chính thức hòa mạng (tháng 10-2017), Trang thông tin điện tử đã được cập nhật trên Google. Năm 2019, Trang thông tin điện tử có thêm phiên bản điện thoại di động, giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong truy cập.

Tính đến nay, Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đã có trên 1,5 triệu  lượt truy cập. Trung bình một ngày trên 5.000 lượt; mỗi tháng gần 18.000 lượt. Một số chuyên mục có lượt truy cập cao như: Tin tức chung, Hoạt động kỳ họp, Hoạt động tiếp xúc cử tri, Hoạt động giám sát, Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hoạt động của HĐND huyện, thành phố… Trang đã chuyển tải 1.026 tin bài, 12 phóng sự ảnh, gần 100 video phản ánh hoạt động nổi bật của tỉnh và của HĐND tỉnh; 307 nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết, trả lời 1.829 ý kiến, kiến nghị của cử tri theo địa giới hành chính của 141 xã, phường, thị trấn; tiếp nhận, phân loại và chuyển các cơ quan chức năng trên 100 ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi trực tuyến.

Trang thông tin điện tử đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng, về các lĩnh vực của tỉnh nói chung. Tham gia tích cực vào việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND; là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử, kho tư liệu đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin của bạn đọc và là cầu nối giữa cử tri với đại biểu HĐND và HĐND.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhiệm vụ, trong thời gian tới, Ban Biên tập đã có kế hoạch, giải pháp khắc phục nhanh những hạn chế, tồn tại trong hoạt động; tập trung đổi mới về hình thức thể hiện; có thêm nhiều hình thức tương tác và chuyên mục mới. Tập trung tuyên truyền về các vấn đề thời sự, các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND; phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri, đòi hỏi của thực tiễn; kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử…

Trang thông tin điện tử chú trọng tuyên truyền những mặt tốt, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xã hội, trong hoạt động của HĐND để lan tỏa, tạo niềm tin và động lực trong nhân dân và toàn xã hội. Tham gia đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách, lãnh đạo và chuyên viên của Văn phòng trong bảo đảm tin, bài, tư liệu cho các chuyên mục của Trang thông tin điện tử. Tiếp tục đầu tư nguồn lực để phát triển công nghệ, từng bước hiện đại, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trang thông tin điện tử, góp phần xây dựng Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng ở vị trí tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về HĐND và chính quyền địa phương. 

PVL

Tin cùng chuyên mục