Tiếng việt | English

75 cán bộ Hội Nông dân được bồi dưỡng nghiệp vụ

- Ngày 6-11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp.


Các đại biểu dự lễ khai giảng. 

Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; công tác tuyên truyền, vận động nông dân; xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; hoạt động kinh tế - xã hội của Hội và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; công tác tổ chức, kiểm tra của Hội và công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Hội các cấp theo quy định.                          

   Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục