89 học viên tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2019-2021

- Sáng ngày 28-9, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang (khóa học 2019-2021) theo hình thức trực tuyến.

Các học viên dự Lễ Tốt nghiệp tại điểm cầu Tuyên Quang.
 

Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; PGS.Tiến sỹ Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo trường Chính trị tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang (khóa học 2019- 2021), có 89 học viên là lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua 2 năm học tập, các học viên đã được trang bị hệ thống các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội… Các học viên đã hoàn thành 19 môn học với 3 môn thi tốt nghiệp.

Kết thúc khóa học, có 8 học viên đạt loại Giỏi (chiếm 8,99%), 80 học viên đạt loại Khá (chiếm 89,89%), 1 học viên đạt loại Trung bình khá (chiếm 1,12%). Đặc biệt, có 11 học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện được nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I.

Phát biểu bế giảng lớp học, PGS.Tiến sỹ Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên và học viên. Qua khóa học, các đồng chí học viên đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm cơ sở cho việc củng cố lập trường cách mạng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, gắn lý luận với thực tiễn, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục