Tiếng việt | English

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc

- Ngày 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Video không hợp lệ

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức đã vượt qua khó khăn lãnh đạo thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng; phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khoá XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cấp năm 2019. 

Tại hội nghị, đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan Tổ chức từ Trung ương đến địa phương nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tham mưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm theo nguyên tắc của Đảng; phát huy dân chủ, nhất quán, huy động sức mạnh trí tuệ tập thể; tỉnh táo, cảnh giác và ngăn chặn các biểu hiện có hình thức chống phá Đảng, Nhà nước…

Đồng chí nhấn mạnh, ngành tập trung vào 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp tham mưu triển khai các nội dung được Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khoá XII, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua; phục vụ, chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; tham mưu tổ chức đại hội đảng các cấp; tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4,5,6,7,8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tăng cường kiểm tra giám sát, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự. Đồng thời, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính, xây dựng nội bộ đơn vị vững mạnh.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục