Tiếng việt | English

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2016

TQĐT - Ngày 11-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành của tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai
công tác Tuyên giáo năm 2016.  Ảnh: Thành Công

Năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2015. Trong đó, tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; lãnh đạo thành công việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đổi mới công tác lý luận chính trị…

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt về lĩnh vực tư tưởng, chính trị; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện, thành phố đạt chuẩn; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đại thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác khoa giáo; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác lịch sử Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận định, năm 2016 là năm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, đây là cơ sở cho ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào những nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; tăng cường việc giao lưu, học tập các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác thông tin tuyên truyền giữa các địa phương; chú trọng đầu tư thiết chế văn hóa thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở; cần có giải pháp đổi mới đảm bảo việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến nhân dân đạt hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những kết quả ngành tuyên giáo Tuyên Quang đạt được trong năm 2015. Đồng chí cũng đề nghị, trong năm 2016 đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác tham mưu, tuyên truyền giúp các cấp ủy chỉ đạo tốt về lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sơn trao tặng Giấy khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận những thành tích mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác tuyên giáo, trong năm 2016, ngành tuyên giáo cần tập trung vào các nhiệm vụ như: Tập trung tham mưu việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân sôi nổi thi đua phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh; phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt về lĩnh vực tư tưởng chính trị trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tăng cường chỉ đạo, theo dõi hoạt động của các cơ quan quản lý về văn hoá, khoa giáo, văn học nghệ thuật, cơ quan báo chí, thông tin truyền thông.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2015.

Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục