Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Ngày hội của toàn dân

- Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong điều kiện diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19.

Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo  yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể và từng người dân thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; hạn chế các sự kiện tập trung đông người, trường hợp cần thiết thì phải chấp hành nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23-5-2021 cũng là giai đoạn cao điểm ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản nêu rõ, người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND có thể cắt giảm, thay đổi số lần và cách thức tổ chức vận động bầu cử để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Song song với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú trọng hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử để đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử và tăng cường tương tác giữa người ứng cử với cử tri.

Cùng với đó, việc sẵn sàng phương án cho ngày bầu cử trong trường hợp phải thực hiện cách ly y tế và tại địa phương có ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng được hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người đang điều trị do mắc Covid-19 hoặc những người đang được cách ly vẫn được ghi têm vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật.

Trên địa bàn tỉnh ta có 1.342 khu vực bỏ phiếu, cùng với việc đảm bảo các cơ sở vật chất, các biện pháp phòng, chống dịch cũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo cụ thể theo phương châm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện” 4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kế hoạch đã xác định hai phương án đảm bảo phòng, chống dịch trước và trong thời gian tổ chức bầu cử. Phương án 1, khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19; Phương án 2, khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh và có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Với từng phương án đã xác định rõ nội dung,nhiệm vụ và phân công chi tiết việc thực hiện của các cơ quan,đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Kèm theo đó là Hướng dẫn cụ thể những việc phải làm đối với cử tri trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ khâu tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng viên đến quá trình bỏ phiếu trong ngày bầu cử với từng tình huống cụ thể.

Với sự chỉ đạo cụ thể,quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng,chống dịch Covid-19, các công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được thực hiện chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ngày hội của toàn dân và đảm bảo các yêu cầu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.    

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục