Bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách thôn, xóm, tổ dân phố: Công khai, dân chủ và đồng thuận

- Ngay sau khi có Quyết định số 100/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Đề án sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và cấp ủy, UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn nhân sự, sắp xếp cán bộ không chuyên trách thôn, xóm, tổ dân phố một cách công khai, dân chủ và đúng quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy kiện toàn chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố sau khi sáp nhập; chỉ định cấp ủy và số lượng chi ủy viên. UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định. Đến hết tháng 5, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc công bố quyết định sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố và kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố. Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh từ 2.096 thôn, tổ dân phố giảm xuống còn 1.739 thôn, tổ dân phố, giảm 357 thôn, tổ dân phố; giảm 1.785 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Lâm (Lâm Bình) trao quyết định chỉ định đối với chức danh bí thư chi bộ thôn Bản Bó.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Tuyên Quang cho biết, thành phố Tuyên Quang nhất quán thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố ở tất cả các thôn sáp nhập. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội họp, thẩm định, thống nhất để kiện toàn, lựa chọn và bố trí nhân sự các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại 168 thôn, xóm, tổ dân phố. Đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan về việc lựa chọn nhân sự, các xã, phường của thành phố còn tổ chức lấy phiếu tham khảo ý kiến về nhân sự đối với các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận; tổ chức Hội nghị ban công tác Mặt trận dự kiến giới thiệu nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Đồng chí Dương Văn Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nông Tiến cho biết, phường thực hiện sáp nhập từ 19 tổ xuống còn 11 tổ dân phố và có 32 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố không tham gia hoạt động nữa. Công tác bố trí, kiện toàn nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy và công khai, dân chủ khách quan.

Đối với huyện Lâm Bình, việc kiện toàn nhân sự ở thôn sau khi sáp nhập được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ. Theo đồng chí Chẩu Văn Huấn, Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình, quy trình chỉ định bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân và được thực hiện đúng các hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Mai Trọng Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết, vừa qua xã đã tổ chức công bố quyết định sáp nhập hai thôn Khun Hon và Bản Bó thành thôn Bản Bó. Tại lễ công bố, Đảng ủy cũng công bố quyết định chỉ định ban chi ủy và chức danh bí thư chi bộ. UBND xã công bố quyết định chỉ định lâm thời trưởng thôn và Ủy ban MTTQ xã công bố quyết định kiện toàn ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đồng chí bí thư chi bộ được bố trí kiêm trưởng thôn. Công tác bố trí, kiện toàn nhân sự sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố do được thực hiện công khai, dân chủ nên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Quan Văn Thắng, người dân thôn Bản Bó cho biết: “Tôi thấy việc lựa chọn nhân sự mới sau sáp nhập được thông báo công khai cho người dân biết. Những người được chỉ định lâm thời tôi thấy đều có đủ sức khỏe, có uy tín trong nhân dân và có năng lực”. Còn bà Phạm Thị Lập, trước đây từng là tổ trưởng tổ dân phố 16, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) nay không tham gia hoạt động nữa chia sẻ: Tôi thấy việc lựa chọn, kiện toàn nhân sự sau sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố được thực hiện công khai, dân chủ. Chúng tôi được biểu quyết thông qua dự kiến nhân sự tại hội nghị do Ban công tác Mặt trận tổ chức đồng thời nắm bắt được quy trình lựa chọn nhân sự của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường”.

Bà Hoàng Thị Quê, trước đây làm trưởng thôn Nà Chang, xã Năng Khả (Na Hang) nhưng nay thôi tham gia hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập thôn cho biết: “Tôi rất đồng thuận với việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Những người được lựa chọn để hoạt động tôi thấy được lựa chọn kỹ lưỡng và đảm bảo về sức khỏe, năng lực và có uy tín trong nhân dân”.

Như vậy, đến hết tháng 5, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc công bố quyết định sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố và kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố. Việc kiện toàn, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố sau sáp nhập đảm bảo có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy và được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục