Tiếng việt | English

Chất vấn đúng và trúng tình hình thực tiễn

- Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XVIII đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của lãnh đạo các ngành: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo.

Tham gia phiên chất vấn có 19 lượt đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắng, trách nhiệm và xây dựng, thu hút sự quan tâm của các đại biểu và cử tri trong tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào vấn đề chất vấn. Nhiều đại biểu tranh luận, làm rõ thêm các vấn đề quan tâm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế với mong muốn UBND tỉnh, các ngành tiếp tục có những giải pháp phù hợp để khắc phục. Các câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của HĐND, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhiều đại biểu đã chất vấn về tiến độ, chất lượng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, các đại biểu đã chất vấn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu chất vấn về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm dinh dưỡng, phát triển thể lực cho học sinh; đảm bảo trang thiết bị dạy học.

Lãnh đạo các ngành đã trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề chất vấn và làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời, nghiêm túc thẳng thắng nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, cam kết có lộ trình khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Về cơ bản, các đại biểu HĐND tỉnh hài lòng với những nội dung trả lời của lãnh đạo các ngành.

Cụ thể, trả lời chất vấn về nông nghiệp, nông thôn, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của các hợp tác xã nông, lâm nghiệp. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra nhiều giải pháp ngành Nông nghiệp thực hiện trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất theo chuỗi, quy trình an toàn; bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập, giải thể những hợp tác xã hoạt động hình thức. Sở cũng đề nghị cấp huyện, xã cần sát sao trong công tác lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Sở cũng đã phối hợp làm rõ trách nhiệm và có đề xuất, kiến nghị đối vói từng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không còn hoạt động mà không thể sửa chữa.


Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp.

Trên tinh thần cầu thị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số trường đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn nợ một số tiêu chí. Về vấn đề dinh dưỡng học đường, phát triển thể lực cho học sinh, Sở đang tham mưu cho tỉnh mở rộng quy mô trường học bán trú để tăng tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số được học bán trú. Sở cũng đang xây dựng văn bản triển khai chương trình “Sữa học đường” đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trả lời chất vấn về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của Sở, đồng thời làm rõ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp trả lại.

HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND, triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

Đây là kỳ họp có nhiều ý kiến chất vấn nhất từ trước tới nay. Có thể khẳng định, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, lãnh đạo các ngành. Đa số các vấn đề chất vấn đều đúng và trúng với tình hình thực tiễn ở cơ sở, thể hiện quyết tâm không  ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục