Tiếng việt | English

Công bố các quyết định thành lập hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

- Chiều 9-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014 – 2019, công bố các quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy được vai trò trong việc tham mưu, đề xuất, tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia góp ý vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách về kinh tế - xã hội, các nội dung về tôn giáo, dân tộc; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đề xuất các ý kiến về nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ. Kết quả hoạt động của các hội đồng đã cung cấp nhiều thông tin, là tư liệu cho Ban Thường trực tham khảo trong quá trình tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác của MTTQ.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua dự thảo quy chế hoạt động của các hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo; Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn  Kinh tế - Xã hội. Các hội đồng sẽ căn cứ Chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tham mưu, đề xuất ý kiến với Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn cho Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và những vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tổ chức và cá nhân.

    Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục