Tiếng việt | English

Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

- Ngày 24-2, tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã công bố, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và được bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 21-2-2020. Thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị và văn bản số 10557-CV/BTCTW ngày 19-2-2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định
bổ nhiệm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Hưng Vượng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp của đồng chí Nguyễn Hưng Vượng trên các cương vị công tác. Với nhiệm vụ mới vừa đảm nhận chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy vừa là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khối lượng công việc và nhiệm vụ sẽ rất nặng nề, đồng chí cần tiếp tục phát huy những thành quả mà tập thể cán bộ, công chức của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đồng chí tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng của tập thể hai cơ quan, xây dựng hai cơ quan ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh ủy, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với bản thân. Đồng chí hứa luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể 2 cơ quan hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Tin, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục