Tiếng việt | English

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy góp ý Luật Trẻ em (sửa đổi)

TQĐT - Chiều 23-3, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trẻ em (sửa đổi). Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội trường.

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy cho rằng, dự thảo Luật Trẻ em được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11 lần này đã có nhiều điểm mới thay đổi, nhiều vấn đề quan trọng đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Đồng chí tham gia vào một số vấn đề cụ thể sau:

Thứ nhất, về tuổi trẻ em

Đại biểu hoàn toàn tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tuổi trẻ em dưới 18 tuổi như vậy là phù hợp, Báo cáo đã phân tích, lý giải hết sức khoa học, có tính thuyết phục cao.


Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Thứ hai, về Điều 6. Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Đại biểu cho rằng, trong dự thảo luật quy định có 5 khoản, tương ứng với 5 nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Cũng như mọi tổ chức khác, để đạt được mục tiêu của mình, Nhà nước cần phải đặt ra những nguyên tắc nhất định, hướng cho tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước nói chung và việc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em nói riêng. Trong các nguyên tắc không thể thiếu việc bảo đảm tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung thêm một khoản mới được quy định là: Bảo đảm tuân thủ Hiếp pháp và pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em.

Thứ 3, về Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

Đại biểu tán thành cao với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại trang 3. Về việc, Ủy ban thường vụ Quốc hội rà soát, bổ sung và chỉnh lý quy định 17 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, theo đề nghị của một số đại biểu quốc hội như là: cung cấp dịch vụ internet gây hại cho trẻ em, bỏ mặc, đánh tráo, mua, bán, bắt cóc trẻ em …. Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy định tại điều 7 dự thảo luật, thì thấy còn thiếu hành vi cung cấp dịch vụ internet gây hại cho trẻ em.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung hành vi này trong dự thảo luật và Quy định tại khoản 12, điều 7 như sau: “Khoản 12. Cung cấp dịch vụ, sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi, dịch vụ internet và những sảm phẩm khác có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em”. Quy định như vậy mới đúng với tinh thần tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hơn nữa phù hợp với các quy định tại Điều 54. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng.

Thứ 4, về Điều 10. Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tại khoản 1 quy định: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm: trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em chưa hoàn thành phổ cập giáo dục phải bỏ học để kiếm sống; trẻ em bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột...

Để phù hợp với luật pháp quốc tế, và tuân thủ công ước quốc tế về quyền của trẻ em; phù hợp với quy định tại khoản 2, điều 3 và điều 36 của dự thảo luật này, đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung thêm một đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đó là “trẻ em lánh nạn, tị nạn” vào khoản 1 của điều 10.

Thứ 5, về  Điều 24. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi

Điều 24 quy định:

1. Trẻ em là công dân Việt Nam được chăm sóc thay thế khi trẻ em bị mất môi trường gia đình vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

2. Trẻ em là công dân Việt Nam được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường gia đình.

Nếu quy định như trong dự thảo luật này, thì trẻ em là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam mới có quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi, còn đối tượng trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, không có quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nan, tị nạn thì sẽ không có quyền  được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi.

Trên thực tế, trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, không có quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nan, tị nạn ở Việt Nam không nhiều, nhưng cũng đã có nhiều trường hợp được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi. Như vậy, có vi phạm pháp luật hay không? Mặt khác, nếu quy định như điều 24 của dự thảo luật sẽ mâu thuẫn và vi phạm quy định tại khoản 10, Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm.

Tại khoản 10, Điều 7 đã quy định là: Nghiêm cấm kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em. Như vậy, quy định về việc chỉ có trẻ em là công dân Việt Nam mới được quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi là vi phạm chính luật này, vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết.

Chính vì vậy, đại biểu đề nghị sửa lại điều 24 như sau:

1. Trẻ em  được chăm sóc thay thế khi trẻ em bị mất môi trường gia đình vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường gia đình.

Ma Thị Thúy
Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh

Tin cùng chuyên mục