Tiếng việt | English

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày 23 và 24-3, BCH Đảng bộ Quân sự huyện Yên Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có 39 đảng viên. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm đối với Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện Yên Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành 14 mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ hoàn thành tốt các nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, 85% đạt khá, giỏi; giải quyết chế độ chính sách cho gần 1.600 đối tượng với số tiền 27 tỷ đồng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, đạt tỷ lệ 1,7% so với dân số. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân đạt 28%, tăng 0,2% so với nhiệm kỳ trước; đảng viên trong dự bị động viên đạt 16,4%, tăng 1,4% so với nhiệm kỳ trước...

Với phương châm “Phát huy trí tuệ, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả”, Đảng bộ đề ra 9 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% cán bộ, đảng viên  được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% cơ sở được tổ chức luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập Ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn. Hằng năm, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, Hội đồng quân nhân thường xuyên được kiện toàn, 100% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ có phẩm chất tốt, năng lực khá, không có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. 

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã họp rút kinh nghiệm. Về cơ bản, chất lượng các văn kiện phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; nội dung, chương trình đại hội, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đều bảo đảm theo đúng hướng dẫn của cấp trên... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Văn bản còn có lỗi sai, trong công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội có chỗ phân công chưa hợp lý...              

 Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục