Tiếng việt | English

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang lần thứ X

- Ngày 25-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chức mừng
BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh và phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Công tác tham mưu, tổng hợp được chú trọng nâng cao về chất lượng, công tác hành chính, quản trị, phục vụ thường xuyên được quan tâm đổi mới đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về công tác phục vụ của văn phòng. Ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục giải quyết công việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Hằng năm, 100% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, hành chính, quản trị, phục vụ, giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Đại hội đã bầu BCH khoá mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tạ Văn Dũng tái cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục