Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

- Ngày 17-1, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH khóa X mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Trong năm 2020, Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm với nhiều kết quả nổi bật như: hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ và Đại hội đại biểu các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy trong khối quan tâm, trong năm toàn khối đã kết nạp được 153 đảng viên. Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19...

Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205- QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 23/3/2020 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Theo đó tập trung vào công tác phát triển đảng viên, đặc biệt phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở khu vực doanh nghiệp tư nhân; cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn trong phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong năm 2020.

Đồng chí yêu cầu năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối cần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan, doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; tiếp tục chăm lo về công tác đảng, tổ chức chính trị để hun đúc tinh thần khát khao làm việc, cống hiến của từng đảng viên, tổ chức đảng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Đảng ủy Khối cần tăng cường nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cầu nối giữa doanh nghiệp và tỉnh. 

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục