Tiếng việt | English

Đầu tư mới 113 công trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Ngày 17-7, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển trai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.


 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong 6 tháng, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi. Ban đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt và giao vốn thực hiện dự án Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 với tổng số tiền trên 104 tỷ đồng để xây dựng mới 113 công trình giao thông, nhà lớp học, nhà văn hóa, thủy lợi… duy tu, bảo dưỡng 35 công trình và nhiều chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6 tháng cuối năm, Ban phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tập trung vào đôn đốc các huyện, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các xã làm chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thẩm định và phê duyệt dự án sản xuất tại các xã để sớm hỗ trợ con giống, cây giống…

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư trên 598 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở; hỗ trợ trực tiếp cho 171 nghìn lượt hộ nghèo; tham mưu đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016-2020 với hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ 350 lượt hộ, xây dựng 7 mô hình tổ hợp tác… Đã có 50 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục