“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”

- Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã có cuộc trao đổi với Báo Tuyên Quang về những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số định hướng của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm: Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm. Cơ bản đạt được mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Về lĩnh vực kinh tế, một trong những kết quả nổi bật của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua là nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4,3%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tỉnh bước đầu khai thác và phát huy hiệu quả một số tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung hướng tới sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và gắn với nhu cầu thị trường, nhất là một số sản phẩm chủ lực như: cam 8.000 ha, bưởi trên 4.000 ha, lạc trên 4.000 ha, chè trên 8.000 ha và trên 140.000 ha rừng trồng sản xuất gỗ nguyên liệu,...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm với cử tri thôn Bản Bung tháng 9-2020. Ảnh: Thành Công

Kinh tế lâm nghiệp của tỉnh phát triển khá nhanh và vững chắc; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong 5 năm đạt trên 4 triệu m3, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy của tỉnh; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước. Đặc biệt, để nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, phấn đấu trở thành tỉnh điển hình trong phát triển lâm nghiệp của cả nước, tỉnh Tuyên Quang còn đẩy mạnh cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế. Với trên 27.700 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, Tuyên Quang hiện là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích rừng được cấp chứng chỉ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng thuận ủng hộ với sự nỗ lực cao và nhiều cách làm sáng tạo đã đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng theo phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”; trong 5 năm tỉnh đã thực hiện kiên cố hóa 1.004 km kênh mương, xây dựng 934 nhà văn hóa, xã, thôn, tổ dân phố, bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng. Dự kiến hết năm 2020 toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã.

Với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng khá nhanh. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 32 (tăng 16 bậc so với năm 2015), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16 (tăng 33 bậc so với năm 2015), chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) xếp thứ 36, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 26 trong 63 tỉnh, thành phố. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào tỉnh như: Công ty cổ phần Woodsland, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tập đoàn DABACO, Tập đoàn Mường Thanh, tập đoàn Vingroup... Qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Ngoài ra, với việc huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ở Tuyên Quang có nhiều khởi sắc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt trên 41.700 tỷ đồng. Tỉnh đã hoàn thành đầu tư xây dựng cầu Bình Ca, cầu Tình Húc và một số công trình, dự án quan trọng. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đang tích cực triển khai thực hiện.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được chú trọng; Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức hằng năm với quy mô lớn đã trở thành sản phẩm du lịch riêng có của Tuyên Quang.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn các cấp học được nâng lên; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 36,3%. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới y tế công lập được sắp xếp lại hợp lý và tinh gọn hơn, các cơ sở y tế ngoài công lập được khuyến khích phát triển. Trong 5 năm đã tạo việc làm cho trên 114.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 45% năm 2015 lên 60% năm 2019. Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tuyên Quang đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dấu ấn quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, giao việc, nhất là việc mới, việc khó, việc đột phá cho cán bộ thuộc các chức danh đứng đầu cấp ủy, UBND huyện, giám đốc các sở, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và nơi cư trú. Một số Đảng bộ đã thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình kịp thời tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên xa rời cơ sở, gắn bó với nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ rõ ràng, cụ thể cho từng loại hình cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và được lượng hóa bằng thang điểm, giúp cho việc đánh giá đúng thực chất, khuyến khích, động viên những cán bộ làm việc hiệu quả. Kết quả thực hiện đăng ký này là một nội dung để đánh giá, xem xét mức xếp loại cán bộ hằng năm.

Đặc biệt, cấp ủy tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới một cách toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đổi mới trong xây dựng, ban hành, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng. Việc ban hành nghị quyết của cấp ủy được đổi mới với phương châm bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, vừa bảo đảm “trúng”, “đúng”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, có tính khả thi cao; gắn ban hành cơ chế, chính sách đi liền với huy động nguồn lực để thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, đưa người dân làm chủ thể, là trung tâm nhằm khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của người dân trong quá trình thực hiện.

Thành phố Tuyên Quang trên đà phát triển.    Ảnh: Việt Hòa

Phóng viên: Với những kết quả đã được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xin đồng chí cho biết những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm: Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua cùng sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; truyền thống đoàn kết và việc xác định “trúng”, “đúng” các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh là nền tảng thuận lợi, cơ hội cho sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Trên tinh thần mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể 3 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại. 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm!      

   Thực hiện: Minh Tuyên

Tin cùng chuyên mục