Tiếng việt | English

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non: Thu hút sự quan tâm của đại biểu và cử tri

- Phiên họp chiều ngày 5-12, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2019. Đây là báo cáo bằng hình ảnh và là một trong các nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự kỳ họp.

Việc phát triển giáo dục mầm non được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10-12-2018 về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ đạt trên 30%, phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%.

Thực hiện chủ trương này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ- HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, hỗ trợ một phần về cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và kinh phí trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian đầu thành lập và hoạt động. UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, hướng dẫn.., tập trung giải pháp để huy động trẻ ra lớp và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.


Đại biểu theo dõi báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật
về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2019.

Theo thống kế, toàn tỉnh hiện có 174 cơ sở giáo dục mầm non (151 trường mầm non và 23 nhóm trẻ độc lập) với 564 nhóm trẻ, 1.646 lớp mẫu giáo, 11.096 trẻ nhà trẻ và 47.343 trẻ mẫu giáo; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 99,9%, trẻ nhà trẻ đạt 33,2%, cao hơn tỷ lệ bình quân của các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay 100% xã, phường, thị trấn huy động được trẻ đi nhà trẻ (tăng 34 xã so với trước khi ban hành Nghị quyết). Tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ tăng 13,5% (3.332 trẻ)…; 7/7 huyện, thành phố đều có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Từ năm 2014 đến nay toàn tỉnh đã dồn ghép giảm 192 điểm trường mầm non.

Việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được chú trọng thực hiện. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, nhà công vụ cho giáo viên mầm non được quan tâm đầu tư. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Một trong những cơ sở mầm non đã đi đúng hướng và đang hoạt động hiệu quả là cơ sở mầm non Ban Mai Xanh (TP Tuyên Quang). Chị Phùng Thị Hoa, chủ cơ sở cho biết, nhờ có các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện từ các cơ quan chức năng, hiện nay chị đã mở 4 cơ sở mầm non tư thục, góp phần đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo, trẻ nhà trẻ trên địa bàn.

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, ngoài các ưu điểm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tỷ lệ trẻ học mầm non ngoài công lập của cả tỉnh thấp so với bình quân của cả nước và các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ còn nhiều hạn chế, bất cập; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, nhà công vụ cho giáo viên mầm non chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng; công tác quản lý giáo dục còn hạn chế, bất cập; việc chi trả chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho giáo viên và học sinh còn bất cập, có nơi chưa đúng quy định…

Qua kết quả giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng tỷ lệ trẻ ăn trưa tại trường; tiếp tục rà soát việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường mầm non hiện nay, sắp xếp, bố trí đảm bảo phù hợp, giảm giáo viên công lập ở những vùng thuận lợi, ưu tiên bố trí giáo viên công lập cho các xã vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn khó phát triển mầm non ngoài công lập. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn thực hiện đẩy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh mầm non, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh…

Việc giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2019 đã khẳng định tinh thần, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh trước những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục